Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2023 14:50 (Üye) Soru : Suriyeli geçici sığınmacı bir işçimizin çalışma izin başvurusu için çalışma bakanlığına başvurduk. Ancak bakanlık Ancak; bakanlık yazısında “6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Redde itiraz talebinizin uygun bulunmaması nedeniyle anılan Kanunun 'Çalışma izni başvurusunun reddi' başlıklı 9-a bendi,21-2. fıkra gereğince söz konusu çalışma izin isteminiz uygun bulmamıştır “(Ret). Yukardaki maddeye göre işçiye ihbar tazminatı hariç kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğümüz doğmaktadır .sorumuz şu şekildedir. Yukardaki açıklamalar çerçevesinde sgk çıkış kodu nedeni ne olacaktır ? şimdiden cevabınız için teşekkür ederiz.

Cevap : 22 diğer nedenler ile çıkış yapılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.