Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.02.2023 12:01 (Üye) Soru : Sayın danışmanım, Hastalık dolayısıyla, engelli olarak emekli olan bir kişi işyeri açabilir mi? Vergi muafiyeti var mıdır? Teşekkür ederim.

Cevap : Gelir Vergisi Mükellefiyeti için sağlık raporu aranmaz. Her kez Mükellefiyet açabilir. Ticari kazanç elde edenler için Vergi muafiyeti veya indirimi olmaz. Sadece Serbest Meslek kazancı elde eden S.M Erbapları , GVK 31 inci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim uygulanır. İndirin GV matrahından yapılır.(215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.