Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2023 09:06 (Üye) Soru : 01.03.2022 tarihinde işe başlayan birisi 28.02.2023 tarihinde işten ayrılması durumunda yıllık izne hak kazanır mı ?

Cevap : Ay / dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları ise, 30 gün olacaktır. Yani, şubat ayında tam ay çalışan ve 28 Şubat'ta işten ayrılan sigortalının SGK gün sayısı 30 olarak bildirilecektir. Şu halde bir tam yılı doldurma söz konusudur. İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yılçalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir hükmü yerine getirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.