Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2023 09:06 (Üye) Soru : Sayın ilgili aşağıdaki sorumu SGK , GV. D.V. yönünden cevaplamanızı rica ediyorum. İşveren tarafından işçi adına 8 taksit ile yıllık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yapılması durumunda; Poliçe 365 gün üzerinden mi hesaplanmalı . Poliçe tutarı /365 *28 gün = şubat ayı için ödenen ilave ücret şeklinde mi olmalı. Yoksa taksit şeklinde mi olmalı. SGK kanunu 80.madde de sağlık sigortası sigortalı için asgari ücretin %30 unu geçmeyen diyor. Çocuk ve eş için bir ifade yazmıyor. Çocuk ve eş için ödenen ücretler SGK PEK e dahil mi edilecek. Sigortalının kendisi eşi çocukları için poliçe tutarı için 8 taksit ile ödeme yapılıyor. şubat ayında ödenen taksit tutar için GV.63 e göre GV.Tutarından indirim mi yazacağız. Yoksa gün bazlımı bir indirim uygulayacağız. 18 den büyük okumayan çocukların durumu nedir. Damga Vergisi kesintisi yapılıp yapılmaması durumu nedir.

Cevap : İşveren tarafında çalışana yapılan sağlık sigorta prim; Brüt maaşa eklenir. Bordroda hesaplanan GV matrahından GVK 63/3. maddedeki oran ve koşullar da indirim yapılır. Hesaplamanın gün ay ayrıntısı olmaz. Aylık maaş a göre hesaplama yapılır. Bordroya eklenen brüt tutar üzerinden DV hesaplanır. Sorunuzun SGK ile ilgili bölümü için “Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanı “ kutusunu işaretleyerek yeniden gönderiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.