Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2023 19:45 (Üye) Soru : Sayın ilgili aşağıdaki sorumu SGK yönünden cevaplamanızı rica ediyorum. İşveren tarafından işçi adına 8 taksit ile bir yıllık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yapılması durumunda; Poliçe 365 gün üzerinden mi hesaplanmalı . Poliçe tutarı /365 *28 gün = Şubat ayı için ödenen ilave ücret şeklinde mi olmalı. Yoksa taksit şeklinde mi olmalı. SGK kanunu 80.madde de sağlık sigortası sigortalı için asgari ücretin %30 unu geçmeyen diyor. Çocuk ve eş için bir ifade yazmıyor. çocuk ve eş için ödenen ücretler SGK PEK e istisnasız dahil mi edilecek.

Cevap : /5510 / 80 md ........ işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz Aylık bazda yapılacak indirimde, primin peşin ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir aydan daha uzun belirlenmesi halinde, prim tutarı ilgili olduğu aylar dikkate alınarak (ödenmiş olması şartıyla) indirim konusu yapılacaktır. Hak sahiplerine yapılan bu tür odemelerde indirim konusudur. ( Ancak Sağlık Hak sahipliği bulunanlar için)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.