Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2023 20:58 (Üye) Soru : Sayın Danışman Merhabalar. Firmamızın devam etmekte olan bir inşaatı bulunmaktadır. İnşaatın dış cephe sıva işi için bir gerçek kişi şahıs firmasıyla alt işveren anlaşması yapılmıştır. kendisi ve ekibi yakın zamanda işe başlayacaklar. sorumuz şudur, personelleri için alt işveren dosyasına girişi yapılacak ancak kendisi de şantiye sahasında bilfiil bedenen çalışması gerekmektedir. Bağkurlu olan şahıs için şantiyemizde işe giriş bildirimi olmadan çalışmasında mahsur var mıdır. konu hakkında sosyal güvenlik ve iş hukuku yönünden mahsur var mıdır. konu hakkında yardımlarınızı arz ederiz.

Cevap : Asıl işveren alt işveren ilişkisinin varlığı için öncelikle işin başka bir işverenden alınmış olması, bir başka ifade ile asıl işverenin işverenlik sıfatına devredilen iş dolayısıyla sahip olması,iş yeri ya da iş yerinden sayılan yerlerde kendi adına işçi çalıştırıyor olması gerekir. Alt işverenin üstlenmiş olduğu iş ile ilgili bizzat çalışıyor olması sgk ve iş hukuku açısından engel taşımamaktadır. Alt işverenlerin kendi adlarına tescil işlemi yapılmayacağından alt işveren konumunda olanlar SGK' ya işyeri bildirgesi vermezler.ve fiilen çalışmaları dolayısıyla 4a sigortalı bildirilmeleri gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.