Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2023 18:11 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Mali müşavirlik bürom var. Aynı zamanda Gayrimenkul Değerleme Lisansım var ve bu sektörde SSK'lı olarak 3 yıl çalışmak istiyorum ki tecrübe belgesi alıp, sözleşmeli olarak çalışabileyim. T.C. Ankara 9. İdare Mahkemesi Esas No: 2013/1385 Karar No: 2015/504'de "Serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu unvan ve tasdik yetkilerine ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilere tabi hizmet akdiyle çalışmalarının yasaklandığı, Bir başka anlatımla, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını kullanmadan bir başka gerçek veya tüzel kişiye tabi olarak hizmet akdiyle çalışmasının önünde yasal yönden bir engel bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." kararına göre bir taşınmaz değerleme şirketinde Gayrimenkul Değerleme Uzaman Yardımcısı olarak SSK'lı çalışmam uygun mudur? Cevabınız için teşekkürler. Saygılarımla

Cevap : Serbest çalışan Meslek mensupları Bir işverene bağlı olarak unvanı veya konumu ne olur ise olsun çalışamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.