Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2023 21:10 (Üye) Soru : Merhabalar, Geçici Madde 94(Ek:12/1/2023-7431/5 md.) geregince 4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 inci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesi süresinde işlem görülmüş gibi işlem yapılacağı bildirilmiştir. Bu konu hakkında bildirgelerin neye göre göre nasıl yapılacağı ve bir kişi kaç ay için bu bildirimi yapabiliriz bu konu hakkında bilgi rica ediyorum.

Cevap : 4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32 nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenin *Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve *muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.