Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2023 21:18 (Üye) Soru : Sayın Danışman merhaba. Firmamızın devam eden inşaat işiyle ilgili Alt işveren (taşeron) sözleşmesi düzenledik, Taşeron gerçek kişi işletmesine ait personellerinin girişlerini yapacak, sorumuz şu, Kendisi de şantiyede bilfiil bedenen çalışması gereklidir, bu durumun Sosya Güvenlik ve İş Kanunu yönünden aykırılık yaratma durumu var mıdır. (örneğin iş kazası olması hali)

Cevap : alt işverenin olması için öncelikle bir asıl işverenin olması ve tescilinin yapılmış olması gerekmektedir. Yani bir işin öncelikle bir işveren tarafından yapılıyor olması gerekmektedir. SGK Kanununa gör bir iş yapan kişinin işveren olarak kabul edilmesi için yanında SSK(4/A) kapsamında sigortalı çalıştırması gerekmektedir. Yanında sigortalı çalıştırmayan bir iş sahibi yaptığı işin bir bölümünü başka bir işverene yaptırıyor olsa bile aralarındaki ilişki alt işveren ilişkisi olmaz. İş yapan kişi işveren konumunda olacağından kendi adına SGK’ da dosya açtırması gerekmektedir. SGK mevzuatına göre alt işverenlerin SGK’ ya ayrı bir işyeri numarası alarak tescil edilmeleri mümkün değildir. Alt işverende fiilen çalışması dolayısıyla bu dosyada 4a sigortalı bildirilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.