Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2023 09:23 (Üye) Soru : Sayın danışman sorduğum soruyu anlatamadım 503 Koda ATİK Satış yazılacak,ancak entegre programda 503 Koda Bağlantı Kodu Tek Düzen Hesap Planında Hangi Muhasebe Hesabının Kodu yazılacak zira ATİK satışında tavsiye edilen Muhasebe kodlarının(100/102/257/257/679 veya 689 /254/391 hesaplar)hiç biri ATİK Satış matrahını vermiyor.

Cevap : Entegre programınızı biz bilemeyiz. Anlaşıldığı kadarı ile programınız eksik. Beyannamenizi elle doldurun.. Muhasebe kodları doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.