Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2023 12:15 (Üye) Soru : merhaba, mükellefimiz şahıs şirketini 29.12.2022 tescil tarihi ile tür değiştirerek limited şirkete çevirmiştir. Dönüştürülen şahıs şirketi bilanço esasına tabii E-fatura mükellefi olmayan, 2022 yıl sonunda 8 milyon cirosu olan şirketti. 2023 yılında tür değişikliği ile faaliyetlerine limited şirket üzerinden devam etmektedir. E-fatura geçiş süresinde şahıs şirketinin devamı şeklinde değerlendirilip 01.07.23 tarihinde E-fatura sistemine geçmeli midir? yada yeni bir tüzel kişilik olduğundan 2024 yılında mı geçiş yapmalıdır? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : Şahız şirketi diye bir şirket türü yok. Gelir Vergisine tabi mükellef vardır. Tüzel kişiliği olmasa da TTK na göre kurulan ; Kolektif şirket, Adi ortaklık ve Komandit şirket vardır. Bu şirketlerin vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Kanununa göre yapılmaktadır. Bize göre; Limited şirket, 01.07.2023 tarihinde E-fatura sistemine geçecek 01/01/2024 de ise e-defter tutacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.