Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2023 12:18 (Üye) Soru : SAYIN DANIŞMANLARIM MERHABALAR, SORUM, 1- ATLETİZM FEDARASYONUNA KESİLECEK ORGANİZASYON BEDELİNDE KDV TEVKİFATI UYGULANMASI GEREKİR Mİ ? 2-DÜĞÜN DAVET AÇILIŞ GİBİ ORGANİZASYON EKİPMAN KİRALAMALARINDA KDV ORANI KAÇTIR VE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI VAR MIDIR ? ÖZELLİKLİ DURUMLAR NEDİR ? BİLGİLERİNİZİ RİCA EDERİM. SAYGILARIMLA,

Cevap : 1-DÜZENLENECEK FATURADA 5/10 ORANINDA KDV TEVKİFATI YAPILMASI GEREKİR. 2-ÖZEL BİR DURUM YOK % 18 KDV ORANI UYGULANIR.AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA HİZMET VERİLMESİNDE KDVE TEVKİAFAI YAPILACAK LİSTE DIŞINDAKİ KİŞİ VE KURULUŞİLARA VERİLE HİZMETTDE KDV TEVKİFATI YAPILMAZ. BELİRLENMİŞ ALICILAR : (KDV TEVKİFATI YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, - Sendikalar ve üst kuruluşları, - Vakıf üniversiteleri, - Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, - Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.