Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2023 14:14 (Üye) Soru : Mükellef 14.01.2023 tarihinde kapanış işlemi gerçekleşmiş fakat mali müşavir aralık ayında sözleşme feshi yapmış aralık kdv beyanname ve 04/2022 stopaj beyannamesi verilmemiş dolayısıyla ocak kdv beyannamesi ve 01/2023 dönemi stopaj ve geçici gelir vergisi beyannameleri de verilmesi için sözleşme yaptık.Düzenleyeceğimiz serbest meslek makbuzunda stopaj gösterilmeli midir?

Cevap : Vergi Mükellefi olmayan kişi için (mükellefiyet kapandığı için) düzenlenecek e-smm de GV stopajı yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.