Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2023 18:20 (Üye) Soru : merhaba bir müşterim pandemide kısa çalışma ödeneği alan işçisi için 7431 Sayılı Kanundan yararlanıp eksik günleri tamamlamak istiyor kanun maddesinde "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden fazla ve yersiz ödeme yapılan sigortalıları için SGK’ ya başvurulması" gerekir deniyor. sorum 1-pandemide işçinin aldığı kısa çalışma ödenecekleride devlete geri ödenecek mi ? nasıl 2-sgk ücreti bu yılki asgari ücrete göre mi hesaplanacak

Cevap : 4447 sayılı Kanunun Geçici-29.Madde ve Geçici-32.Madde hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından SGK’ sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki APHB / MPHB’lerin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, prim belgelerinin verilmesi ve ödenmesi yükümlülüklerinin süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılacağı, ancak bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezalarının iade veya mahsup edilemeyeceği ile usul ve esasların SGK tarafından belirleneceği, Şeklinde yapılan düzenleme ile, KÇÖ ve NÜD uygulamalarındaki hatalı işlemler nedeniyle SGK’ya eksik bildirilen prim günlerinin gecikme zammı ve idari para cezası uygulanmaksızın fiili duruma uygun hale getirilmesi imkanı sağlanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.