Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2023 13:13 (Üye) Soru : Sayın yetkili Firmamız banka ile personele ödeyeceği maaş promosyon sözleşmesi imzaladı. 100.000,00 TL 2 nüsa damga vergisi öderken 2 nüsa ayrı ayrı damga vergisi hesaplama muz gerekir mi Yada Tek bir nusaya ödememiz yeterli midir

Cevap : "6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir. ( 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete) Yukarıdaki düzenleme ye göre Damga Vergisi Kanunda yapılan değişiklik ile DV tek olarak hesaplanır Nüsha ,örnek kavramı kaldırılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.