Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2023 10:28 (Üye) Soru : Merhaba, Bir personel bir ay içerisinde 2 ayrı firmada 15 er gün kısmi süreli olarak çalışmaktadır. İşe başlama tarihinden itibaren 1 yılı dolan bu personel işten ayrılacaktır. Bu personelin hak ettiği yıllık izin, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılmalıdır? Normalde tam süreli olarak 1 yıl çalışan bir kişinin 14 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu durumda , ay içerisinde 15 gün , yani kısmi süreli çalışan bu personel için firma bazında 7 gün izin hakkı mı verilecektir?Kıdem ve ihbar tazminatında da bu şekilde kıst uygulamamı yapılacaktır? 4857 sayılı İş Kanunu 13. Madde: “Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz.” denmektedir. Bu personel örneğinde nasıl hesaplama yapmam gerektiğini detaylı açıklarsanız çok sevinirim.

Cevap : Kısmi süreli (part time) iş sözleşmesiyle çalışan işçiler işe girdiği tarihten itibaren bir takvim yılı çalıştığında kıdeme hak kazanır. Bu işçilerin iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermişse işçilere son brüt ücretleri üzerinden kıdem tazminatı ödenir. İşçi ayda 15 gün çalışıyor ise; her tam yıl için aylık 15 günlük ücreti kıdemi olacaktır. örneğin : 20.10.2015 tarihinde işe başlayan ve ayda toplam 10 gün çalışan kısmi süreli (part time) işçinin iş akdi 20.10.2018 tarihinde işveren tarafından feshedilmişse işçiye 3 yıl üzerinden kıdem tazminatı ödenmelidir. Bu işçinin 10 gün karşılığında almış olduğu son brüt ücreti 10.000 TL ise işçiye 30.000 TL kıdem tazminatı ödenmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.