Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2023 08:58 (Üye) Soru : Merhaba Gelir vergisinde genç girişimci istisnasını düstükten sonra kalan kardan mı hizmet ihracatınin %50 sini düsecegim yoksa genç girisimci istisnasıni düşmeden olan kardan mı istisna olarak neyi seçmem gerek yazılım işi teknoloji olan mı birde mükellefin isyeri kira ama fatura kesiliyor kendisine bunuda işyeri kira bilgisinde bildirmelimiyim kdv siz tutardan mı teşekkürler

Cevap : GVK 89/13 maddesinde belirtilen şartların olması halinde "elde ettikleri kazancın %50'si" Gelir vergisi matrahında indirilir. Genç girişimci istisnası ayrı bir indirimdir. Bu indirimde elde edilen kazanç dan ayrıca düşülür. Bu her iki indim Beyanname formatında otomatik olarak yapılmaktadır. Kira bilgisi KDV dahil bilgisi yazılır. GVK /13 (6322 sayılı kanunun 9.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 15.06.2012) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, (6728 sayılı kanunun 15 inci maddesiyle değişen ibare;Yürürlük 09.08.2016) çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları (6728 sayılı kanunun 15 inci maddesiyle eklenen ibare;Yürürlük 09.08.2016) ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya (700 Sayılı KHK'nın 45 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018)Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.