Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2023 11:30 (Üye) Soru : Merhaba İşletmemizde çalışan işçi ile ile ilgili arabuluculuk sözleşmesinde bir takım ödemeler üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Aşağıda tarafınıza ilettiğim kalemlerde sgk, gv ve dv var mıdır? Birde işten çıkış bildirgesini yaparken en son aldığı ücrete bu tutarları da yazmalı mıyım? Not: İş kazası meslek hastalığı ile ilgili SGK ya giden resmi bir bildirim yoktur. 1- İş kazası meslek hastalığı taleplerinden kaynaklanan maddi tazminatı, geçici iş göremezlik tazminatı, kalıcı maluliyet kaynaklı tazminat talepleri: 100.000,00 TL 2-İş kazası-meslek hastalığı taleplerinden kaynaklanan manevi tazminat: 215.000,00 TL Teşekkürler.

Cevap : Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesine göre, ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır. Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre de "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez" Bu hükümlere göre, iş kazası geçiren işçiye, hem işveren tarafından verilen yardım hem SGK tarafından verilen yardımlar Gelir Vergisi Kanunu ve 5510 sayılı Kanun kapsamında, gelir vergisinden istisna edilir. Ödenen bu yardımlar için işveren tarafından için Vergi Usul Kanununun 238. maddesi gereğince ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.