Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2023 07:56 (Üye) Soru : Şirket bilançosunda bulunan Borç senetlerini firma ortağı cari hesabından karşıladığını ve bu borcun Ortaklar cari hesabına aktarılmasını akabinde sermayeye ekleyeceğini beyan etmektedir .. Borç senetlerinin ortaklar cariye devri için nasıl bir yol izlenmeli ? Şirket ortaklar kararı alınmalı mıdır?

Cevap : Böyle bir işlem olmaz. Borç senedi Şirket tarafından alacaklısına ödenir. Başka hesaba aktarılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.