Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2023 16:08 (Üye) Soru : Sayın danışman, 3568 sayılı Kanunun "Yasaklar" başlıklı 45. maddesi; "Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar..." düzenlemesini getirmiştir. İlgili maddeye göre mesleki faaliyetimiz devam ediyorken başka bir ünvan ile ssk kapsamında bir işverenin yanında çalışabilirmiyiz?

Cevap : Sorunuzu meslek mevzuatı birimimize yönlendieriniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.