Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2023 10:41 (Üye) Soru : noterlik faaliyeti yürüten bir mükellefimizde imza yetkilisi olarak çalışan bir işçinin eyt den yaralanması için işten çıkışı yapılacak ancak bu işçi halen aynı işyerinde çalışacağı için işten çıkışın verildiği günden sonra tekrar sgdp ye tabi olara işe girişi yapılması gerekiyor. Bu durumda mart ayı içerisinde eyt den emeklilik nedeniyle çıkış yapıp bir gün sonra sgdp ye tabi olarak giriş yapabilir miyiz? Eyt den emeklilik şartı başvuru tarihi itibari ile değil Nisan ayı başı itibari ile başlıyor. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz. İşçinin gün kaybı olmaması gerekli.

Cevap : işçinin emeklilik talep dilekçesi alınıp 08 kodu ile çıkışı yapılır işçi yaşlılık aylığı barkodlu başvuru belgesini getirir ertesi güne işçinin sgdp li girişi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.