Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2023 12:29 (Üye) Soru : merhaba , mesken kira geliri 95.505,00 tl olup gsmi beyannamesi verilecek birinin ayrıca 2022 yılında çeşilti kar payı elde ettiği temettü tutarı brüt 47913,17 tl olup beyannamede ikisinin toplamı mı beyan edilecek. 70.000 tlnin altında kalan kar payı tutarı hiç mi yazılmayacaktır. eğer bildiriyorsak 606.kod mu seçmek gerek değerli yardımlarınızı rica edeceğiz.

Cevap : Kira geliri ile Brüt kar payı geliri toplamı 70.000 TL geçmesi halinde her iki gelirde toplanarak beyan edilir. (GVK Md.86/1-c) Örneğinizdeki gelirler göre her ikisi de toplanarak beyan edilecek. Kod 606 dır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.