Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2023 14:32 (Üye) Soru : Grup şirketleri bünyesinde (ortakları aynı kişiler), birden çok şirket var, bazı şirketlerin bünyesinde birden çok SGK İşyeri numarası var (Merkez Ofis , Atölye İmalathane, Şube..) Şirketlerimizde EYT kapsamında çıkış ve SGDP girişi yapacağımız çalışanlar olacak. SGDP' de %5 Teşvikten faydalanabilmesi için ; 1. Şirketin aynı SGK Sicil Numaralı işyerine mi giriş yapılmalı ? Şirketin, başka SGK Sicil numaralı işyerine (diğer şubeye…) girişi yapılabilir mi ? 2. Grup şirkette, başka bir Şirkete giriş yapılırsa SGDP %5 Teşvikten faydalanılabilir mi ?

Cevap : 1. İşten emeklilik dolayısıyla çıkan işçiyi rızası alındıktan sonra nerede çalışıp sigortalı bildirileceği kararı işverenle işçiye aittir ve yasal bir engel yoktur. 2. yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.