Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2023 16:33 (Üye) Soru : Merhaba, A şahsına ait “meskeni” B firması kontrat ile 3. şahıslara kiraya vererek işletmek amacıyla kiralamıştır. Mal sahibine aylık sabit bir tutar göndermektedir. B firması mal sahibine yaptığı ödemeler üzerinden stopaj kesintisi yapmadığı gibi, herhangi bir hizmet faturalanması gibi bir durumda söz konusu değildir. Yani mal sahibine sadece aylık anlaştıkları rakamı yatırıyor. Sözleşmedeki vergiler mal sahibine aittir maddesinden ötürü, burayı mesken olarak beyan etmemiz sizce yerinde olur mu? Esasen, B firmasının stopaj kesintisi yapmak durumunda olduğunu düşünüyoruz. Kanımızca B firması vergiden kaçınmak için böyle bir yola tevessül etmiş gibi. Konuyla ilgili sizin de kıymetli görüşlerinizi almak isteriz. Kolaylıklar dileriz.

Cevap : Yapılan kiralama MESKEN kiralaması değil ticari faaliyetin icra edildiği iş yeri konumuna dönmüştür. Mal sahibine ödenen kiradan % 20 GV stopajı yapılacak mal sahibi İş yeri Kira geliri olarak GMSİ beyannamesi verecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.