Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2023 17:11 (Üye) Soru : Merhaba, Yıllık Gelir Beyanında, Vakıf Üniversitelerine ödenen tutarlar, Eğitim gideri olarak indirilemez mi? Beyan esnasında, ilgili eğitim kurumunun Gelir veya Kurumlar vergi mükellefi olmadığı yönünde uyarı veriyor.

Cevap : Doğru uyarı veriyor. Vakıf üniversiteleri Kurumlar vergisi mükellefi değil.(GVK Md.89/2. maddeyi inceleyiniz.) 89/2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması , TÜRKİYE'DE YAPILMASI VE GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ BULUNAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDEN alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.