Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2023 15:24 (Üye) Soru : Sevgili Meslektaşım merhaba, Emekli Smmm olarak yıllık gelir vergisi beyannamemi sadece Gayrimenkul Sermaye İradı gelirimden dolayı vermekteyim. 2022 yılında gayrısafi kira geliri olarak 44.525.- TL elde ettim. Beyannamemi doldururken Bağış ve Eğitim, Sağlık harcaması giderlerimin indiriminde sınır varmı ? Yani safi iradım olan ( 29,771.-TL) nin tamamı kadar Bağış + Sağlık + Eğitim harcaması yazabilirmiyim. GİB in hazırlamış olduğu kılavuzun 6.örneğinde herhangi bir sınır tanımaksızın Bağış ve Sağlık harcamalarının tamamı indirilmiştir. Teşekkür ederim.

Cevap : Sağlık /Eğitim indirimi ; GVK 89/2. maddesine göre ; Beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir/kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kişilerden alınan belgelerle tevsik edilmesi koşullarıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının beyan edilen gelirden indirilmesi mümkündür. Örneğiniz deki rakama göre sağlık indirimi 2.977 TL indirilir. Bağış İndirimi ise Yine GVK 89/4-5-6 ve 11. fıkralarındaki oranlar da indirim yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.