Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2023 16:46 (Üye) Soru : Merhaba Üstatdım, Yurtdışından alınan yazılım ile ilgili sorum olacaktı. Firmamız, İrlanda firmasından Adobe programı satın alıyor. Faturaya vergi sıfır yazılmış. Bu faturayla ilgili stopaj kesintisi yapılacak mı ve KDV 2 beyan edilecek mi? İrlanda ile çifte vergilendirme anlaşması var. Stopaj kesintisi yapılmayıp, KDV 2 beyan edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Görüşlerinizi rica ediyorum.

Cevap : KDV Genel Tebliği’nde, yurt dışından sağlanan hizmetlere ait KDV’nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği açıklanmıştır. Dolayısıyla yurt dışından sağlanan ve KDVK’nın 1/2. maddesine göre hizmet ithali kapsamında değerlendirilen işlemlere ait KDV'nin, hizmetten yararlanan Türkiye’ de mukim kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2. no.lu KDV beyannamesi ile beyan (KDV oranı % 18) edilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi, 1 no.lu KDV beyannamesinde de gösterilerek indirilmesi mümkün olacaktır. Yapılan ödemeden % 15 oranında GV stopajı yapılarak muhtasar beyanı ile beyan edilerek ödenecek, MUHTASAR KOD.284
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.