Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2023 12:27 (Üye) Soru : EYT kapsamında işverence yapılacak işten çıkış ve işe giriş bildirimlerinde, boşluk bırakmadan çalışmaya devam etmek için 31 Mart'ta işten çıkış yapılması, çalışan tarafından aynı gün e-devletten emeklilik başvurusunda bulunulması, 1 Nisan'da da işe giriş bildiriminin yapılması yönünde bilgiler okuyoruz. Bu bilgi doğru mudur? Mart ayı içinde işten çıkış ve ertesi gün işe giriş bildiriminin yapılmasının çalışan açısından yaratacağı olumsuz bir husus var mıdır? Teşekkür ederim.

Cevap : Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi Sonrası Kurumumuza Yoğun Olarak Yapılan Başvurular Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.3.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Kurumumuza “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulması yeterlidir. Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce “Emekli Olur” yazısı temin edilmek üzere sigortalıların Kuruntumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için Kuruntumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü”, “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi” ve “Çalışma Hayatım” ayrıca www.sgk.gov.tr internet adresinde yer alan “Ne Zaman Emekli Olurum” uygulamalarında sigortalıların aylığı hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ve hizmet bilgileri yer almaktadır. Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Kurumumuza yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Kurumumuzdan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.