Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2023 16:40 (Üye) Soru : Üstadım merhaba basit usule tabi mükellefin 2022 yılında mesken kira geliri(103.750tl) ve gayrimenkul satışından değer artış kazancı (54.000TL)bulunmaktadır. Mesken kira gelirine 9.500tl lik istisna uyguladım. Sistem değer artış kazancı için otomatik olarak 25.000tl istisna uyguladı. DBS gelir vergisi beyannamesinde '106000 tl'den fazla gelir elde edilmesi halinde, vergiden istisna edilen tutar 0 (sıfır) olmalıdır' uyarısı alıyorum. Basit usul mükellefi olduğu için 9.500tl lik istisna uygulamaz mı? Hata nerede ?

Cevap : Mükellefin ücret geliri veya emekli aylığı var ise Kira+ Değer artış kazancı ücret geliri +faiz geliri emekli aylığı toplamı 250.000 den fazla ise GVK 21. maddedeki 9.500 TL istisna uygulanmaz. Gayrimenkuller ve Haklarda Madde 21 ............... Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, BEYANI GEREKİP GEREKMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar (250.000TL) bu istisnadan faydalanamazlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.