Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2023 16:51 (Üye) Soru : Merhabalar Ocak/2023 BA bildirimi bildirime konu alış ve gider olmadığı için bildirim yapmadık daha sonra ocak ayına ait 7000 TL iski faturası geldi. BA bildiriminde düzeltme verebilir miyiz bu şekilde 10 günlük süre geçerli olacak mıdır ?

Cevap : 10 Günlük süre ;B formunun süresinde verilmesi halinde hesaba dahil edilir. Siz hiç Ba formu vermediğiniz için 10 günlük süre kapsamında değilsiniz. Ceza tam olarak uygulanır. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.000 (544 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2023'dan itibaren 7.500 TL) Türk Lirası, VUK MÜK.355. MADDENİN İLGİLİ FIKRASI AŞAĞIDADIR. " Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır. Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. ""
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.