Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2023 11:31 (Üye) Soru : Merhabalar, Şirketimiz taşımacılık işi ile iştigal etmektedir. Malını taşıdığımız firma sevk irsaliyesi ile malı bize teslim etmektedir ve taşıma işlemi gerçekleşmektedir. Bu durumda şirketimizin taşıma irsaliyesi düzenlemesine gerek var mıdır?

Cevap : TAŞIAM İRSALİYESİ düzenlemeniz gerekir. VUK Madde 240 A) TAŞIMA İRSALİYELERİ: Ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler naklettikleri eşya için, 209 ncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliye kullanmak zorundadırlar. Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyana aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da taşımayı yapan nezdinde saklanır. Bu bent hükmü nakliye komisyoncuları ile acenteleri de kapsar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.