Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2023 11:39 (Üye) Soru : eurobond faiz geliri usd olarak 6 ayda bir kupun getirisi beyanname verilirken indirim ve istisnası var mıdır

Cevap : İNDİRİM VE İSTİSNA YOK. EUROBONDLARDAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLER ÖZET BİLGİ Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri GVK’nın 75.maddesi uyarınca, “Menkul Sermaye İradı” olarak değerlendirilmekte olup, faiz ya da kupon gelirleri, “yüzde sıfır” oranında stopaja tabidir. (GVK Md.94/7-a).Yani, faiz geliri üzerinden stopaj yapılmamaktadır. Eurobondlardan elde edilen FAİZ geliri 2022 yılı için 70.000,- TL’yi aşıyorsa yıllık olarak beyanda bulunulması gerekmekte, şayet faiz geliri bu tutardan düşükse, herhangi bir beyanda bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca, beyan haddinin aşılıp aşılmadığının tespitinde, beyana tabi diğer gelir unsurlarının var olup olmadığı önemlidir. Eurobondlardan elde edilen faiz geliri haricinde, kar payı, temettü, işyeri kirası gibi diğer gelir unsurları mevcutsa ve bu gelirlerin toplamı 70.000,- TL’yi aşıyorsa, elde edilen gelirin tamamının beyan gerekmektedir. Örneğin, işyeri kira geliriniz 30.000,- TL, eurobond faiz geliriniz 47.000,00 TL ise iki gelirin toplamı olan 77.000,-TL’nin tamamı üzerinden beyanda bulunulması gerekiyor. Ancak, dar mükelleflerde ayrıcalıklı bir durum söz konusu. Yani, Türkiye’de bir takvim yılında 6 ay yada daha az sürede bulunan kişilerin eurobondlar üzerinden elde ettikleri faiz gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyan yada bildirimde bulunmalarına gerek bulunmuyor. Üstelik, stopaj oranı da “yüzde sıfır”. Eurobondların faiz gelirleri tahsil edildikleri tarih itibariyle TCMB döviz alış kuru ile TL’ye dönüştürülerek vergilendirilecek
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.