Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2023 11:47 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Sanayi Sicil Belgesi olan bir şirket , KDV kn. Geçici 39.md. kapsamına giren bir makinayı aldığında KDV muafiyeti var. 1.Satıcı bu makinayı imal etmeyip, ticaretini yapan bir firma ise, KDV Muafiyetinde farklı bir durum var mı ? 2. Leasing firmasından bu makina alınırsa KDV Muafiyetinde farklı bir durum var mı ? teşekkürler,

Cevap : 1- farklı bir durum yok. İstisna uygulanır. Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 39 uncu maddesi uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar KDV’den müstesna idi. 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile söz konusu istisna süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 2-Farklı bir durum yok.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.