Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2023 12:32 (Üye) Soru : levha yapımı işçilik gider pusulası stopaj oranı %10 mudur

Cevap : Esnaf muaflığından (GVK md.9) yararlanan kişilere yaptırılan iş için oran % 10 dur. Esnaf muaflığında yararlanmayan kişi Basit usul veya Gerçek usul de GV mükellefi olacak ve Fatura düzenleyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.