Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.03.2023 12:43 (Üye) Soru : Merhaba, Finansman gider kısıtlaması sermaye şirketleri için çıkmıştı diye biliyoruz.Şahıs firmalarında finansman gider kısıtlaması yapılmalımıdır.

Cevap : Finansman gider kısıtlaması için GV ve KV ayrımı yok. Her iki mükellefiyet içinde kısıtlama yapılır. GV Bilanço esasına göre defter tutanlar kısıtlama yapacak. GVK 41/9 maddesi aşağıda GVK MADDE 41/ 9. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.