Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2023 12:52 (Üye) Soru : Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin Sgk’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi. Ancak bildirimlerin nasıl yapılacağı ve sonrası için bilgilendirme yok. Bildirimler için idari para cezası kesilmeyecek ama ödenen nakdi ücret desteği veya kçö ler geri istenecekmi, beyannameler nasıl doldurulacak

Cevap : 4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu KÇÖ ve geçici 32 nci NÜD maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından Kuruma sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılır. Bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.