Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2023 08:47 (Üye) Soru : 2022 yılında tamamı tevkifata tabi tutulmuş brüt tutarı 339.000.-TL.(67.800.-TL.stopaj ödenmiş%20) işyeri kira geliri ile yine 2022 yılında Hisse senedi kar payı (temettü geliri) Brüt tutarı 35.512.-TL.olup bunun üzerinden %10 tevkifat ödemesi 3.551-TL.olan gelirlerin hangisi için (yada hepsi için mi )Gelir vergisi beyanı verilecektir.

Cevap : Brüt İş yeri kira geliri ve Brüt hisse senedi kar payı tutarı toplamı 70.000 TL nın üstünde ise her iki gelir toplanarak beyan edilir. (GVK 86/1-c)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.