Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2023 10:05 (Üye) Soru : Merhaba çağdaş yaşamı destekleme derneğine yapılan bağışları gelir vergisi matrahın % kaçına kadar indirim yapılabilir ? teşekkürler.

Cevap : GVK 89/4. madde aşağıdadır. 4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. ÇYD Derneği Kamuya yararlı dernek olduğu için yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini beyannameden indirebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.