Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.03.2023 13:14 (Üye) Soru : Hocam iyi günler. 12.12.2022 tarihinde alınan ihraç kayıtlı ürünleri müşterimiz, üç aylık süre 31.03.2023 tarihine kadar ihracatını yaptığında süresinde mi ihracat yapılmış olacak. 15 gün ek süre talebi 01.04.2023-15.04.2023 tarihler arasında mı yapılması gerekiyor. Vereceğiniz bilgiler için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunmaktadır. Diğer taraftan, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilmektedir. Sorunuzdaki süre sonu bize göre, 12/03/2023 dür. Hesaplama bu tarihi ne göre yapılır. Konu hakkında VD ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.