Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2023 11:04 (Üye) Soru : Merhaba Aşağıdaki bedelle satın alınan hissenin muhasebe kaydı nasıl olmalıdır. 14000 tl lik kısım kayıtlarda yer almalımıdır. (şirkette mevcut 800 paya karşılık 20.000 TL’lik hissesinden 640 paya karşılık 16.000 TL’lik kısmını 25 TL değerindeki 1 payını 2.187,50 TL olmak üzere 1.400.000 TL(Birmilyondörtyüz) toplam bedelle devir edildi.)

Cevap : Hisse alış satışı kişiler (gerçek/tüzel) arsında olmuş ise muhasebe kaydı yapılmaz. Sadece 500 hesap da alt hesap değişir. Gerçek kişilerin hisse alıp satımları için değer artış vergisi hesaplanır. Muhasebe kaydı yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.