Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2023 12:22 (Üye) Soru : Sevgili meslekdaşım. Bilanço usulüne göne defter tutan arkadaşımızın 2022 Yılllık bilanço karı 95.500.- TL. dir. Ayrıca tek işverenden yıllık toplam 88.800.- TL(Seksensekizbinsekizyüz): brüt ücret geliri ve bu ücretten kesilen 7.350,.- TL. Gelir vergisi vardır. 1 - Yıllık gelir vergi beyannamesine ücret geliri eklenecekmidir. 2 -Eklenecekse kesilen gelir vergisi beyannamede çıkacak vergiden mahsup edelecekmidir?

Cevap : Hayır. 880.000 TL nin üstünde ücret gelir elde edilmiş olursa dahil edilir.(GVK 86.md.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.