Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2023 12:16 (Üye) Soru : 1- 7440 yapılandırma kanunu ıle gecmiş yıllardan gelen bağkur borcumu yapılandırabılırmıyım 2- gss borçları ıle ılgılı bır ıslem yapmam gerekıyormu bu kanunla yoksa otomatık sılınırmı

Cevap : 2022/Aralık ayı ve önceki dönemlere ait; 5510/4-1 (a), (b) ve (c) bentleri (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı iştirakçileri) kapsamındaki sigortalılıklardan kaynaklanan ve sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ile gecikme zammı,Borçları yeniden yapılandırılabilecektir. 5510/60-1 (g) bendi kapsamında tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu Kanunun 7.Maddesinin yayımı tarihinden 31.07.2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin GSS primleri gelir testinin sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek veya silinecektir. - 2022/Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510/60-1 (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan GSS prim borçlarının 31.08.2023 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.