Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.03.2023 16:40 (Üye) Soru : Serbest meslek defteri olan mükellefimizin 2022 karı 72.029,35 tl, ÜCRET GELİRİ 31.966 TL, MENKUL SERMAYE İRADI GELİRİ 94,24 TL dir. Mükellefin ücret geliri ile msi geliri 2022 yıllık gelir beyannamesinde bildirilmeli midir? Bilgilerinizi rica ederiz.

Cevap : Tek işverenden elde edilen 880.000 TL dan az ücret geliri elde edilmesi halinde yıllık beyannameye dahil edilmez. SM kazancı ve MSİ beyannameye dahil edilir (72.029,35 TL + 94,24 TL) = 72.123,59 TL İki gelirin toplamı 70.000.- TL aştığı için beyannamede toplanarak beyan edilir. (GVK md.86/1-c)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.