Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2023 11:04 (Üye) Soru : Merhaba, ACİLDİR!.. Dönüş rica ederim. KONU: YIPRANMA PAYI HK. - Yıpranma payı çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha hızlı (daha erken) emekli olmayı sağlamaktadır. Bu ifade işçinin işten çıkışta işyerinden daha fazla tazminat alması anlamına gelmez. Biz aldığı ücrete göre normal olması gereken kıdemini hesaplıyoruz. Örnek verecek olursak; İşçi 1,5 yıl çalışmış olsun. Biz işveren olarak 1,5 yıllık normal kıdem tazminatını hesaplıyoruz. Bu uygulama doğru mudur?.. Yani bunun dışında işyerinde yapılan işin ağır meslek olması sebebiyle kıdem tazminatının daha fazla hesaplanması gerekir diye bir hüküm var mıdır?..

Cevap : Yıpranma payı fiili hizmet süresi zammı kavramıyla ilgilidir. Mesleki yıpranma payı olarak da halk arasında bilinen bir terimdir. Hatta bu hak sayesinde kişiler 5 ile 10 yıl arasında çalışarak erken emekli olabilmektedir.Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret, işçinin son ücretidir. Başka bir anlatımla, iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücrettir. İhbar öneli tanınmak suretiyle yapılan fesihte önelin bittiği tarihte fesih gerçekleştiğinden, önelin bittiği tarihteki ücret esas alınmalıdır Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin brüt ücretidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.