Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.03.2023 09:37 (Üye) Soru : Şahıs firmalarında aktife kayıtlı (bina, arsa vs.) gayrimenkul satışında KDV ve Gelir Vergisi İstisnası var mıdır? İşletmelerin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin iki yıl aktifte tutulduktan sonra satılmasına dair KDV ve Vergi İstisnası sadece Kurumlar Vergisi mükellefleri için mi geçerlidir? Gayrimenkul satışında uygulanmakta olan KDV oranları nelerdir?

Cevap : Şahıs firmalarında aktife kayıtlı (bina, arsa vs.) gayrimenkul satışında KDV ve Gelir Vergisi İstisnası yok. İstisna için mükellefine KV mükellefi olması gerekir .Arsalar için % 8 İş yerleri için % 18KDV oranları uygulanır. .Konutlarda KDV oranı: 1. AYIRIM: Yapı ruhsatı 1.1.2013’ten önce alınmış inşaatlarda net alanı 150 m2 ye kadar (150 m2 dahil) olan konutların tesliminde KDV oranı % 1, net alanı 150 m2den fazla olanlarda %18 olarak uygulanacaktır. 2. AYIRIM: Yapı ruhsatı 1.1.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında alman konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1.1.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8, b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 uygulanır. 3. AYIRIM: Yapı ruhsatı 1.1.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1.1.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde %8, b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18, 4. AYIRIM : 01/04/2022 Tarihinden itibaren Konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8 KDV oranı, aşan kısım için ise; %18 KDV oranı uygulanacaktır. Not: 2. ve 3. AYRIMLAR DA NET ALAN KAVRAMI YOK ,ARSA DEĞERİ VAR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.