Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2023 11:54 (Üye) Soru : 15 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32133 Sosyal Güvenlik Kurumundan: MADDE 1- 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(6) Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte yürürlükte olan; başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise inşaatın bitirildiği yıldan önceki yıla ait yayımlanan son birim maliyet bedeli esas alınır.” MADDE 2- Bu Yönetmelik 2/6/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. ifadesi yer almak Türmobun sayfasında hesaplama tablosunuda 2021 yılı için 3 dönem bulunmakta olup 2020 de başlayıp 2023 de biten inşaatımız için hangi maliyet üzerinden hesaplama yapılacağı konusunda terettüt yaşamaktayız türmob hesaplama cetvelinde yer alan 2021 yılı hangi hesap üzerinden yapılacaktır

Cevap : SSİY uyarınca; iki yıldan fazla süren bina inşaatlarında, hesaplamada, inşaatın bittiği yıldan önceki birim fiyatlar dikkate alınmaktadır. Eskiden olduğu gibi yılların ortalaması değil inşaatın bittiği yıldan önceki yılın birim fiyatı dikkate alınır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.