Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2023 12:37 (Üye) Soru : 7440 sayılı yapılandırma kanununda bağ-kur borçlarını dondurma var mı

Cevap : SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; a) 2022/Aralık ayı ve önceki dönemlere ait; 5510/4-1 (a), (b) ve (c) bentleri (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı iştirakçileri) kapsamındaki sigortalılıklardan kaynaklanan ve sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve bunlardan kaynaklanan gecikme cezası ile gecikme zammı, ********* Borçları yeniden yapılandırılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.