Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2023 12:48 (Üye) Soru : Merkezi İstanbul'da bulunan mükellefin Hatay'da şubeleri var Şubat ayı SGK bildirimlerini nasıl yapacağız kısa çalışma için nasıl bir yol izleyelim Çalışan işçilere kısa çalışma ödeneği verilir mi

Cevap : 0.03.2023/62-1 TÜRMOB SİRKÜLERİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞYERLERİ BAKIMINDAN SGK ERTELEMESİNE İLİŞKİN TEREDDÜT EDİLEN HUSUSLA Adana, Adıyaman, Diyarbakır, ElazığGaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan işyerlerinin 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. Bu illerve ilçe dışında bulunan işyerleri erteleme kapsamında değildir.-Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve yukarıda belirtilen illerve ilçe dışında işyeri bulunan işverenlerin2023/Ocak, Şubat ve Mart ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmını 26/5/2023 tarihine kadar vermesi, tahakkuk edecek prim borçlarını 31/5/2023 tarihine kadar ödemesihalinde söz konusu yükümlülükler yasal süre içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında bulunan meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunandeprem bölgesi dışındakiişyerleri bu ertelemeden yararlanamayacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.