Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2023 09:45 (Üye) Soru : Üstad günaydın kolay gelsin.Sigorta Acentelerinin faaliyetleri üzerine kurulu LTD şirketimiz var.NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş’ye bireysel emeklilik alanında hizmet veriyoruz.Hizmetimiz karşılığında bize sigorta komisyon gider belgesini düzenliyorlar.Düzenledikleri E sigorta komisyon gider belgesi değildir.Normal sigorta komisyon gider belgesidir.Bu sigorta komisyon gider belgesini BA formunda bildirecek miyiz. İkinci sorum: NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş’nin bize düzenlediği sigorta komisyon gider belgesi bizim gelirimiz oluyormuş, kurum geçici vergi beyannamesinde beyan etmemiz gerekiyormuş.Doğru mudur Üçüncü sorum: KDV beyannamesi ile banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi miyiz.

Cevap : 1-e- sigorta komisyon gider belgesi değil ise; BA formunda bildirecek. 2-Elde edilen gelir defter kayıtlarında yet alır Defter kayıtlarına göre düzenlenen mali tablolarda (gelir tablosu / Bilanço) zaten bu gelir yer almak zorunda .Özellik ile geçici vergi beyanında yer alacak diye bir ayrıcalık olmaz. 3-BSMV mükellefi Sigorta Genel müdürlüğüdür. Siz KDV mükellefisiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.