Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.03.2023 10:05 (Üye) Soru : Merhaba, Şirketimize için kiraladığımız yeri,yaklaşık 10 yıl sonra kira müddeti bitmeden feshettik.Kiraladığımız yerinde bazı düzenlemeler yapmıştık.Sözleşmeyi feshedince de kiraladığımız yeri eski haline getirmek için yapmamız gereken masraflar karşılığında mal sahibi ile bir protokol düzenlendi ve kendisine yaklaşık 210.000 TL bir tutar ödendi. Sorum şu; Mal sahibine yapılan bu ödemeyi,sözleşmeye dayalı ödenen zarar ziyan ve kalemi olarak gider yazdık. Vergisel açıdan ödediğimiz bu tutara stopaj veya kdv yönünden her hangi bir tevkifat uygulamamız gerekir mi yoksa gider yazmamız yeterli midir? Görüşlerinizi rica ediyoruz.

Cevap : Ödediğiniz bedelin brüt tutarını kira gideri olarak yazabilirsiniz. Yapılan ödemeden % 20 GV stopajı yapacaksınız. KDV söz konusu olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.